My cart

0 ฿ 0
text_callus

029362800 ต่อ 5101

banner1
banner2
banner3
banner4

Latest

ปฎิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส ชุดชีวิตสดใสใจเบิกบาน ๒๕๖๕

ปฎิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส ชุดชีวิตสดใสใจเบิกบาน ๒๕๖๕.ท่ามกลางความทุกข์ หรืออุปสรรคที่รุมล้อม บางครั้งค..

฿ 72

11/64 ทุกขตา ความทุกข์นี้เกิดมาเพื่อดับไป

ธรรมะใกล้มือ เรื่องทุกขตาความทุกข์นี้เกิดมาเพื่อดับไปขนาดเล่ม 13 x 18 ซม. 56 หน้าสมทบการผลิต 20 บาท..

฿ 20

ธรรมโฆษณ์ ชุดสุญญตาปริทรรศน์

#ไม่ต้องหนีทิ้งโลกให้อยู่ในโลกด้วยชัยชนะ ท่านต้องการให้อยู่ในโลกนั้นด้วยชัยชนะ แม้บางครั้งเราจะหลีกอ..

฿ 600

ธรรมโฆษณ์ ชุดธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย

สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสายสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าใครได้ฟังความข้อนี้ก็คือได้ฟังทั้งหมดใน..

฿ 500

ธรรมโฆษณ์ ชุดสมถวิปัสสนา - อานาปานสติ

#อานาปานสติ เป็นวิหารธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่มากที่สุด จนสมควรที่จะได้นามว่าเป็น "ตถาคตวิหาร..

฿ 900

ธรรมโฆษณ์ ชุดอตัมยตา

อตัมมยตาเป็นเพชรเม็ดสำคัญที่สุด ที่ตกค้างอยู่ในพระไตรปิฎก ปิดเงียบ เก็บเงียบอยู่ในพระไตรปิฎก ทั้งที่..

฿ 900

ธรรมโฆษณ์ ชุดตุลาการิกธรรม

ธรรมะบรรยายชุดนี้ มุ่งแสดงหลักพุทธศาสนา สำหรับบุคคลผู้มีปรกติเพ่งพินิจหาเหตุผล จึงเป็นข้อธรรมะที่กล่..

฿ 850

10/64 อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง

ธรรมะใกล้มือ เรื่องอนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่แวดล้อมเราอยู่นั้นถ้าเรารู้เท่า..

฿ 20

พุทธสาสนา ปีที่ 10 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2485 ฉบับมาฆบูชา

ปีที่ 10 เล่ม 1 กุมภาพันธ์ 2485 ฉบับมาฆบูชา..

฿ 25

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ชุด 24 ฉบับ

หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา คืออะไร มีที่มาอย่างไร ?ครูธรรมทาส พานิช คือใคร ?มีความสำคัญกับ..

฿ 600

พุทธสาสนา ปีที่ 10 เล่ม 2-3 พฤษภาคม สิงหาคม 2485

ปีที่ 10 เล่ม 2-3 พฤษภาคม สิงหาคม 2485 ฉบับวิสาขบูชา ฉบับเข้าพรรษา..

฿ 25

ชุดหมุนล้อธรรมจักร 18 เล่ม (ปกแข็ง)

วรรณกรรมชุดธรรมโฆษณ์จากพระโอษฐ์ ลอยปทุม หมุนล้อธรรมจักร ขอฝากไว้เป็นมรดก อนุสรณ์ของผู้ประคองจิตร้อยก..

฿ 1,620

1/59 สุขได้เพราะมีศีลธรรม

... ถ้าศีลธรรมไม่เข้ามา  คนที่มีความฉลาด จะใช้ความฉลาดคดโกงเสมอถ้าศีลธรรมเข้ามายังอยู่ เขาก็ใช้..

฿ 20

2/59 ความเป็นสากลของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม

... ศีลธรรมคือการปฏิบัติเพื่อให้เป็นปกติ ให้คงอยู่เป็นปกติไม่เปลี่ยนแแปลง ไม่วุ่นวาย ไม่ระส่ำระสาย ไ..

฿ 20

4/59 สันติภาพ

... โลกนี้จะมีสันติภาพได้ ก็เพราะมีการประพฤติกระทำในหมู่มนุษย์นี้ในลักษณะที่ว่าเป็นธัมมิกสังคมนิยม แ..

฿ 20

5/59 เราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้

... ขอให้ยึดหลักว่า เพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย กันเป็นรากฐาน เป็นพื้นฐานอันหนึ่งตัวการอันหนึ่งประพฤติเ..

฿ 20

11/58 วินัยและคุณธรรม สำหรับพัฒนาคน

... ถ้าพัฒนาตัวตน ก็คือพัฒนา ให้มันหมดตัวตนถ้าไม่ใช่ตน มีชีวิต มีขันธ์ 5 ก็พัฒนาชีวิต พัฒนาขันธ์ 5&n..

฿ 20

9/58 ลอยประทีป

... ประเพณีนั่นเอง เป็นเหมือนกับภาชนะ ที่จะรองรับสิ่งต่างๆ ที่เป็นเนื้อในเราจึงควรสนใจ สิ่งที่เรียกว..

฿ 20

2/54 อยู่ด้วยปัญญา

อยู่ด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาพูดด้วยปัญญาทำด้วยปัญญาคบคนก็ต้องคบด้วยปัญญาชาวเมืองนครต้องอยู่ด้วยปัญญาอย่..

฿ 25