My cart

0 ฿ 0
text_callus

029362800 ต่อ 5101

ธรรมปกิณกะ

คัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสเถระ รจนา

คัมภีร์วิสุทธิมรรค พระพุทธโฆสเถระ รจนาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียงปกหนัง ขอบ..

฿ 450

คู่มือศึกษาภาพปฏิจจสมุปบาท โดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญโญ

เรื่องปฏิจจสมุปบาทถือว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะอะไร? เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่อง ทุกข์..

฿ 90

คู่มืออุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้า-เย็น

เป็นการต่อยอดและขยายผลจากการทำวัตรสวดมนต์แปลที่พุทธทาสภิกขุ บุกเบิกไว้แล้วโดยแทรกที่มาและความเป็นมาโ..

฿ 50

ชีวิตกับธรรมะ ประวัติงานของ "ครูธรรมทาส พานิช"

ชีวิตกับธรรมะประวัติงานของ "ครูธรรมทาส พานิช"๐ ผู้ก่อตั้งคณะธรรมทาน โรงเรียนพุทธนิคม และกิจการสวนโมก..

฿ 120

ดาไลลามะ สนทนาธรรมกับคนไทย ที่ธรรมศาลา

ดาไลลามะ สนทนาธรรมกับคนไทย ที่ธรรมศาลา๐ ขั้นตอนการภาวนา ๐ มรรควิถีโพธิสัตว์๐ ธรรมาธิปไตยขนาด 12..

฿ 75

ดำรงธรรม คุณหญิงดำรงธรรมสาร

หนังสือ ดำรงธรรม คุณหญิงดำรงธรรมสาร ( ใหญ่ วิเศษศิริ)บรรณาธิการ : Martin Seeger & นริศ..

฿ 225

ท่องธรรม หนังสือหกเล่ม สมัย ร.5

ท่องธรรม หนังสือหกเล่ม สมัย ร.5ขนาดเล่ม 15 x 21.5 ซม. จำนวน 156 หน้า เย็บกี่ ปกแข็งสมทบการผลิต เล่มล..

฿ 108

นิทานมะพร้าวนาฬิเกร์ The Nalikae Tree

นิทานมะพร้าวนาฬิเกร์ The Nalikae Tree (2 ภาษา ไทย+อังกฤษ) - มิเน็ท ลี มะงาฮัสนิทานที่ได้รับแรงบันดาล..

฿ 60

ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง บันทึกศิลปธรรมระหว่างเว้นวรรคชีวิตที่สวนโมกข์

" วรรณกรรมบันทึกที่แฝงข้อคิดและความหมายให้ต้องใคร่ครวญ เจ้าตัวเบื่อ - เจ้าตัวเหงา เป็นตัวอันตราย&nbs..

฿ 80

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

"พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร"ถือเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญของมนุษยชาติและชาวพุทธควรแก่การส่งเสริมการศึกษาเร..

฿ 50

สนทนากับองค์ดาไลลามะ พุทธศาสนาหลังพุทธชยันตี 2600 ปี

สนทนากับองค์ดาไลลามะ พุทธศาสนาหลังพุทธชยันตี 2600 ปีขนาด 14.5 x 21 ซม. จำนวน 221 หน้าสมทบการผลิ..

฿ 100

สนทนาธรรมกับนักคิดชาวพุทธที่สวนโมกข์

นักคิดชาวพุทธคนสำคัญของไทย ๔ ท่าน ได้มาพบปะสนทนากันในเรื่องความเป็นไปและทิศทางข้างหน้าของพระพุทธศาสน..

฿ 50

สนุกป่วย คัดสรรธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

สนุกป่วย คัดสรรธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณขนาดเล่ม 14 x 21 ซม. จำนวน 96 หน้าสมทบการผลิต เล่มละ 45 บา..

฿ 45

หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน โดย. อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ

หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชนโดย. อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ ปกหนัง ขอบกระดาษสีทองย่อความจากพระไต..

฿ 450

หนึ่งศาสดา หลายสายธรรม

หนึ่งศาสดา หลายสายธรรมISBN: 9786164810181ผู้แต่ง : องค์ทะไลลามะ และ ทุปเทน โชดรอนผู้แปล : นัยนา นาคว..

฿ 432