My cart

0 ฿ 0
text_callus

029362800 ต่อ 5101

หนังสือธรรมะเล่มเล็ก

การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

การทำงานคือการปฏิบัติธรรมขนาด 18x13 cmจำนวนหน้า 24 หน้าจัดพิมพ์ ธรรมสภาสมทบการผลิต เล่มละ 10 บาทจัดส..

฿ 10

การหมดความเห็นแก่ตัวคือหมดทุกข์

หมดความเห็นแก่ตัว ก็คือหมดทุกข์ จงระวังความเห็นแก่ตัวให้ดีๆ มีสติสัมปชัญญะอย่าให้มันกัดเอา ความเห็นแ..

฿ 15

การเกิดขึ้นของทุกสิ่งตั้งต้นที่ผัสสะเพียงสิ่งเดียว

ทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะ เกิดขึ้นที่ผัสสะ ตั้งอยู่ที่ผัสสะ ผัสสะชนิดโง่หรือฉลาดก็สุดแท้แต่มันจะมีอยู่..

฿ 15

การเห็นธรรมชาติอันลึกซึ้ง คือการเห็นความเป็นเช่นนั้นเอง

เห็นธรรมชาติอันลึกซึ้ง คือเห็นความเป็นเช่นนั้นเองมีผลเป็นนิพพาน คือหายโรคกิเลสโดยประการทั้งปวงพุทธทา..

฿ 15

ขันธ์ห้า ที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัว

เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้านั่นเอง จึงไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา ถ้าไม่รู้จักขันธ์ห้า แล้วจะรู้..

฿ 20

ค่าและความจำเป็นที่ต้องมีศีลธรรม

ชื่อ ค่าและความจำเป็นที่ต้องมีศีลธรรมขนาด 18x13 cmจำนวนหน้า 51 หน้าจัดพิมพ์ ธรรมทานมูลนิธิสมทบการผลิ..

฿ 15

ชีวิตต้องเทียมด้วยควาย 2 ตัว

ชีวิตของคนเรา ก็ต้องเทียมด้วยควายสองตัวเหมือนกัน คือตัวหนึ่งรู้ และตัวหนึ่งแรง ตัวหนึ่งคือความรู้ ตั..

฿ 15

ดับไม่เหลือ และตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที

มีวิธีปฏิบัติอยู่เป็น ๒ ชนิด กล่าวคือ ตามปรกติ ก็ขอให้มีความดับไม่เหลือ แห่งความรู้สึกยึดถือว่า "ตัว..

฿ 10

ตถตา เช่นนั้นเอง

มรดกที่ ๑๓๓ : การเห็นตถตา หรือ “ความเป็นเช่นนั้นเอง” ของสิ่งทุกสิ่ง นั้นคือญาณทัสสนะอันสูงสุดของพระอ..

฿ 18

ตายแล้วเกิดหรือไม่

ถ้าเชื่อว่าตายแล้วเกิดอีก คนมันก็ต้องพยายามจะทำความดีไว้เพื่อประโยชน์แก่การที่จะเกิดอีก อย่างนี้มันก..

฿ 15

ทางออกที่สามของโลกยุคปัจจุบัน

ชื่อ ทางออกที่สามของโลกยุคปัจจุบันขนาด 18x13 cmจำนวนหน้า 56 หน้าจัดพิมพ์ ธรรมทานมูลนิธิสมทบการผลิต เ..

฿ 15

ธรรมะคำเดียว

มนุษย์นั้นต้องมีหน้าที่ และอยู่ได้ด้วยการกระทำหน้าที่ และควรจะรู้ หรือรับรู้ หรือยอมรับรู้กันเสียด้ว..

฿ 15

นรกกับสวรรค์

นรกสวรรค์ที่เป็นภาษาธรรม พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไปทางอายตนะ คืออยู่ที่อายตนะ แล้วก็ต้องของคนที่ยังมีช..

฿ 15

นิพพานจุดหมายปลายทาง

นิพพาน แปลว่า เย็น เท่านั้นแหละ ไม่มีอะไรร้อน ร้อนอกร้อนใจ ร้อนเนื้อร้อนตัว อะไรก็ตาม ถ้าไม่มีร้อน ม..

฿ 15

บรรลุถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต ด้วยปริศนาธรรมคำกลอน

ชื่อ บรรลุถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต ด้วยปริศนาธรรมคำกลอนขนาด 18x13 cmจำนวนหน้า 48 หน้าจัดพิมพ์ ธรรมทา..

฿ 15